ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN

Các hoạt động đào tạo và phát triển được chú trọng vào nâng cao năng lực làm việc hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, và người lao động trong các tổ chức hiện đại của thế kỷ 21. Các hoạt động đào tạo và phát triển được tiến hành dưới hai hình thức: (1) Các chương trình theo chứng chỉ chung, và (2) Các chương trình được thiết kế và thực hiện cụ thể cho từng tổ chức.

 • Các chương trình theo chứng chỉ chung:
  • Các chương trình theo chứng chỉ chung được thiết kế để phát triển các năng lực và kỹ năng thông qua việc học tập trên lớp với giảng viên và tương tác qua lại với học viên.
  • Các chương trình đào tạo theo chứng chỉ chung theo đuổi việc phát triển các kỹ năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn và khám phá những cách thức sáng tạo để đáp ứng những thách thức to lớn của quản trị và lãnh đạo trong môi trường kinh doanh hiện đại.
 • Các chương trình thiết kế riêng cho các công ty, tổ chức:
  • Các chương trình thiết kế riêng được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các cá nhân và các tổ chức,
  • Các chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn cho việc đưa các kiến thức và kỹ năng hiện đại vào những môi trường làm việc cụ thể,
  • Thông thường, các chương trình này gắn liền với các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chúng theo sau các hoạt động tư vấn nhằm thực hiện các ý đồ phát triển tổ chức và các cá nhân.

Các chương trình đào tạo và phát triển của CEMD tập trung vào phát triển các kỹ năng và năng lực làm việc hiện đại của các tổ chức của thế kỷ 21. Các chương trình này được phân thành 5 mảng chính:

 1. Các kỹ năng lãnh đạo và quản lý
 2. Các kỹ năng kinh doanh
 3. Quản lý Nhân lực hiện đại
 4. Cai quản công ty (corporate governance)
 5. Năng lực giảng dạy cho giảng viên đại học và các nhà đào tạo