ĐỘI NGŨ

 

Ông Nguyễn Hữu Lam nhận bằng Tiến sỹ Phát triển Nguồn nhân lực (Ph.D) tại Đại học Texas A&M, Hoa kỳ; bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế (MBA) tại Học viên Công nghệ Châu Á (AIT), Bangkok, Thailand; và bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chuyên môn của ông Lam là Năng lực tư duy sáng tạo, Quản lý sự thay đổi và phát triển tổ chức, Phát triển lãnh đạo, Phát triển giảng viên, Giáo dục và đào tạo trên cơ sở năng lực, và Phát triển nguồn nhân lực quốc tế. Ông Lam giảng dạy và tư vấn cho nhiều tổ chức kinh doanh và chính quyền tại Việt Nam và quốc tế.

Ông Nguyễn Đình Thọ nhận bằng Tiến sỹ Marketing (Ph.D) tại Đại học Công nghệ Sydney, Australia; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế tại Đại học Yonsei, Hàn quốc; và Kỹ sư Cơ khí tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu của ông Thọ là Thương hiệu, Chất lượng dịch vụ, và Phương pháp nghiên cứu (đo lường, mô hình hoá phương trình cấu trúc, và mô hình hoá sự chọn lựa). Ông Thọ là một trong những người sáng lập và vận hành CESAIS - một tổ chức nghiên cứu, tư vấn tiên phong của thời kỳ đổi mới tại Viện nam tại Đại học Kinh tế TP. HCM. Hiện nay ông Thọ là thành viên nghiên cứu của Trường Marketing Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Australia. Ông Thọ đã và đang tham gia tư vấn và giảng dạy cho nhiều chương trình đào tạo quốc tế và các doanh nghiệp tại Việt nam.

Ông Đinh Thái Hoàng nhận bằng Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh (Ph.D) về Quản lý Chất lượng, MBA vê Quản trị Kinh doanh Quốc tế ở AIT, Bangkok Thailand, bằng Cử nhân ở Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy Các phương pháp Nghiên cứu Định lượng, Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội, Quản trị tài chính, Quản trị chất lượng, và Xã hội học. Ông đặc biệt quan tâm tới việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp đã áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại Việt nam.

  Võ thị Quý nhận bằng Tiến sỹ tại Đại học Kinh tế TP. HCM, bằng thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MBA) tại AIT – Bangkok, Thailand, và Đại học tại Đại học Kinh tế TP. HCM.

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu của bà Quý là Quản trị tài chính, Quản trị rủi ro, Các phương pháp định lượng trong nghiên cứu và quản trị. Bà Quý đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả của các công ty sau khi cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước tại Việt nam hiện nay. Bà Quý đã tham gia tư vấn về phát triển hệ thống quản trị tài chính, chiến lược tài chính cho nhiều  tổ chức kinh doanh tại Việt nam.

 

Ông Trần Hà Minh Quân nhận bằng Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh về Marketing tại đại học Southern Cross – Australia, bằng Thạc sỹ tại Đại học Colombo - Srilanka, và bằng đại học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP. HCM.

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu của ông Quân là Marketing và Hành vi Người Tiêu dùng, đặc biệt là nghiên cứu về Giá trị Thương hiệu trong nhận thức của nhà bán lẻ. Ông Quân đã tư vấn và tham gia giảng dạy nhiều chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng cho các công ty trong và ngoài nước từ năm 1999 đến nay.

 

Ông Phan Hiển Minh  nhận bằng Tiến sĩ về Tài chính của Học viện Tài chính, Phân viện TP.HCM, học vị Thạc sĩ về Tài chính của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, và bằng Cử nhân về Hành chính của Học viện Quốc gia Hành chánh Sài Gòn.

Ông là đồng giảng viên môn Tài chính công của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright – Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông cũng là giảng viên Lớp Cao học Tài chính – Ngân Hàng khoa Kinh tế Đại học Quốc gia TP.HCM.

 

Bùi Thị Thanh nhận bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ và Đại học tại Đại học Kinh tế TP. HCM. Bà Thanh đã tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Philipines, và của các tổ chức đào tạo quốc tế tại Việt nam. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu của bà Thanh là Quản trị Nguồn Nhân lực. Bà Thanh tham gia giảng dạy và tư vấn về quản trị và phát triển nguồn nhân lực cho nhiều tổ chức tại Việt nam.