Kỹ năng Giảng dạy cho Giảng viên Thực hành

Trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 8 năm 2012, CEMD tiến hành lớp Đào tạo Nâng cao Năng lực Giảng viên Thực hành cho các giảng viên thực hành khối dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines tại Xí nghiệp Dịch vụ Mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS). Khóa học bao gồm 25 cán bộ giảng viên thực hành khối dịch vụ mặt đất ở ba khu vực Nội bài, Đà nẵng và Tân Sơn Nhất. Khóa học tập trung vào:

Quản lý Tri thức - Một xu hướng của quản trị kinh doanh hiện đại

TS. Nguyễn Hữu Lam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM

 

Phát triển Nhân lực trong các Doanh nghiệp tại Việt nam

TS. Nguyễn Hữu Lam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM

 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC: ĐIỂM XUẤT PHÁT CỦA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

TS. Nguyễn Hữu Lam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM

 

Xây dựng Chiến lược Phát triển

“Thiếu vắng một chiến lược, một tổ chức giống như một con thuyền không có bánh lái.” - Joel Ross & Michael Kami

Syndicate content