VNET

Cộng đồng vì sự tuyệt hảo trong giảng dạy (Vietnamese for Excellent Teaching - VNET) là nhóm tập hợp các giảng viên đại học có khát vọng giảng dạy tốt. Nhóm được hình thành từ sáng kiến của các giảng viên trẻ của đại học Kinh tế TP.HCM tham gia các khóa học về nâng cao năng lực giảng dạy của CEMD nhằm để cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận, và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển năng lực giảng dạy của mỗi cá nhân qua đó hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của người Giảng viên Đại học.
 
Hàng tháng, các thành viên VNET tổ chức các buổi thảo luận và các hoạt động đều đặn nhằm phát triển năng lực tư duy và các kỹ năng cần thiết giúp cho mỗi thành viên sống tốt hơn, giảng dạy tốt hơn, và hạnh phúc hơn trong cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Các buổi thảo luận và trao đổi của VNET chú trọng vào tìm hiểu những xu hướng, quan điểm phát triển của giáo dục đại học hiện đại, phát triển các kỹ năng cần thiết của giảng viên đại học, nâng cao năng lực trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, và giải quyết các vấn đề mà các thành viên gặp phải trong thực tiễn giảng dạy của cá nhân.

Mô hình Năng lực trong Giáo dục, Đào tạo, và Phát triển Nguồn Nhân lực

TS. Nguyễn Hữu Lam

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM

Chiêm nghiệm Cẩn trọng (Critical Reflection) 2

Chiêm nghiệm: là việc tư duy cẩn trọng để liên kết các kinh nghiệm hiện tại với quá khứ để đưa ra một lược đồ tư duy có mối liên hệ chặt chẽ và phức tạp hơn. Chiêm nghiệm thường liên quan tới:
-          Sự phổ biến.
-          Sự khác biệt
-          Mối tương quan trước những yếu tố bề mặt.

Chiêm nghiệm Cẩn trọng (Critical Reflection)

Mục tiêu:
-          Nắm bắt được khái niệm: chiêm nghiệm và chiêm nghiệm cẩn trọng.
-          Xác định được các yếu tố cần thiết cho việc chiêm nghiệm.
-          Chỉ rõ được các biến ảnh hưởng để khuyến khích việc chiêm nghiệm.

Syndicate content