TIN TỨC & SỰ KIỆN

CEMD liên tục mở các khóa huấn luyện về "Kỹ năng Quản lý Hiệu quả". Khóa học này chú trọng vào phát triển các kỹ năng quản lý hiệu quả trong các Tổ chức của Thế kỷ 21. Thông qua khóa học, học viên còn được phát triển thêm các kỹ năng học tập (learning how to learn), kỹ năng tư duy (thinking skills), và kỹ năng hỗ trợ và làm dễ dàng (facilitating skills) - những kỹ năng quan trọng của người lao động trong xã hội hiện đại. Đây là những kỹ năng luôn xuất hiện trong những tiêu chí tìm kiếm nhân lực của các tổ chức thành công trên thế giới. Những kỹ năng nằm trong chương trình những kỹ năng quản lý hiệu quả là những kỹ năng được các công ty thành công trên thế giới coi trọng hàng đầu trong một nghiên cứu với 26.000 công ty thành công trên toàn thế giới. Hơn 1000 nhà quản trị cấp cao và cấp trung của các công ty khác nhau đã tham dự và đánh giá cao khóa học. Các công ty thường xuyên cử người tham gia các khóa học vừa qua tại CEMD là TCS, Mercedes-Benz-Vietnam, Sabeco, FPT, GFK, TMA, Bệnh viện Mắt Cao thắng, Crown Beverage Cans Saigon, VP Bank, Thang máy Thiên nam, TIAGS, Tập đoàn Tiên Phong (ITD), Công ty Phát triển Công nghiệp Tân thuận... Cùng với cán bộ của các công ty, nhiều giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM và các trường đại học khác cũng đã tham dự các khóa học này tại CEMD.

Kỹ năng Giảng dạy cho Giảng viên Thực hành

Trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 8 năm 2012, CEMD tiến hành lớp Đào tạo Nâng cao Năng lực Giảng viên Thực hành cho các giảng viên thực hành khối dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines tại Xí nghiệp Dịch vụ Mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS). Khóa học bao gồm 25 cán bộ giảng viên thực hành khối dịch vụ mặt đất ở ba khu vực Nội bài, Đà nẵng và Tân Sơn Nhất. Khóa học tập trung vào:

Hỗ trợ Xây dựng và Triển khai Hệ thống BSC cho Vietnam Airlines

Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt nam đang triển khai áp dụng việc quản lý việc thực hiện nhiệm vụ thông qua Bảng điểm Cân bằng (Balanced ScoreCard – BSC).

Khóa huấn luyện "Hoàn thiện & Phát triển Bản thân" cho KOSVIDA (Hàn quốc)

Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, trước hết là nâng cao hiệu quả làm việc của các đơn vị, ngày 12/10/2011 CEMD tiến hành khóa đào tạo “Tự Hoàn thiện & Phát triển Bản thân” cho Công ty Nông dược KOSVIDA (Hàn quốc).

Kỹ năng Lãnh đạo cho Vietnam Airlines

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho các lãnh đạo cấp trung trong Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt nam, vào hai ngày 8-9/09/2011, CEMD phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS) triển khai khóa huấn luyện về “Kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý” cho 25 cán bộ đến từ các đơn vị trong Tổng Công ty.

Tư vấn Phát triển Tầm nhìn và Văn hóa cho IMS

Nhằm phát triển công ty một cách bền vững và có chiến lược để phục vụ các khách hàng tốt hơn trong điều kiện phát triển rất nhanh, vào hai ngày 29-30/7/2011, tại Khách sạn Lan rừng, Vũng tàu, CEMD hỗ trợ Công ty TNHH Giải pháp Tiếp thị Tích hợp (IMS) tiến hành xây dựng tuyên bố về Tầm nhìn, Sứ mạng, và Các Giá trị Cốt lõi của IMS.

Huấn luyện “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho Korea Life Insurance Vietnam.

Trong điều kiện phát triển rất nhanh, nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển này hiệu quả hơn nữa, công ty Korea Life Insurance Vietnam (KLIV) tập trung vào việc nâng cao chất lượng Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực. Ngày 22-23/1/2011, CEMD tiến hành lớp “Kỹ năng Quản lý xung đột” và “Kỹ năng Đàm phán” cho các chuyên gia đào tạo của KLIV.

Nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy cho giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Nằm trong chương trình “Đào tạo & Phát triển Giảng viên” do Trường Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức hằng năm để nâng cao năng lực giảng dạy cho các cán bộ giảng viên trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. 10-14/1/2011 CEMD tiếp tục thực hiện hai lớp “Viết chương trình môn học” và “Giảng dạy bằng Tình huống” cho các giảng viên của trường.

Nghiên cứu và tư vấn Chiến lược Phát triển đến năm 2020 cho Tổng Công ty 28 - Bộ Quốc Phòng

Trong quá trình hội nhập hiện này, nhằm tranh thủ những cơ hội do quá trình hội nhập mang lại, đồng thời vượt qua những thách thức của khủng hoảng và biến động của nền kinh tế, CEMD hỗ trợ việc nghiên cứu và tư vấn chiến lược phát triển Tổng Công ty 28 - Bộ Quốc phòng giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020.

Syndicate content