HỘI THẢO QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chất lượng đào tạo và việc phát triển bền vững nhà trường được quyết định bởi chất lượng của công tác quản lý nhà trường, và điều này phụ thuộc vào năng lực và trình độ quản lý của các nhà quản lý trường đại học, đặc biệt là các nhà quản lý cấp cao.

Trong nỗ lực góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học ở Việt nam hiện nay, Chương trình Thụy sỹ - AIT - Việt nam về Phát triển Quản lý (SAV) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quản trị (CEMD) - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về “Quản lý trường đại học và các đơn vị trong trường” cho lãnh đạo của bốn trường đối tác của chương trình SAV (Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Bách khoa TP. HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội, và Đại học Bách khoa Hà nội).

Các nhà quản lý cấp cao của trường đại học bao gồm: Hiệu trưởng, hiệu phó, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường (khoa, viện, trung tâm, và các phòng ban) của bốn trường đối tác, cùng lãnh đạo của Đại học Mở TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, và Đại học Công nghiệp TP.HCM đã tham dự khóa học (danh sách ở cuối trang này).

Giáo sư tiến sỹ Rolf Dubs đã chủ trì và dẫn dắt cuộc hội thảo này. Giáo sư Dubs là tiến sỹ (Ph.D.) Quản trị kinh doanh. Ông đã là giáo sư về Kinh tế Giáo dục và Giám đốc Học viện Giảng dạy Kinh tế tại Đại học St. Gallen, Thụy sỹ. Ông cũng đã là Giám đốc của chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) và sau đó là Hiệu trưởng của trường Đại học St. Gallen. Ông đã làm việc tại đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Texas tại Austin, và Đại học tiểu bang Mishigan, Hoa kỳ. Ông đã có nhiều công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực Giảng dạy và học tập, Quản lý đại học, Quản lý các công ty, và Chính trị trong giáo dục. Ông là thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty Thụy sỹ và Đa quốc gia.  Ông hiện là cố vấn của chính phủ Thụy sỹ và cố vấn đánh giá chất lượng của hệ thống các trường Đảng của Trung quốc. Giáo sư Dubs là giáo sư danh dự của đại học Kinh tế Vienna (Áo), đại học Budapest (Hungari), và đại học Dresden (Đức).

Chương trình hội thảo này nhằm:

  • Giới thiệu cách thức để phát triển chiến lược cho trường và các đơn vị trong trường;
  • So sánh, đánh giá các hình thức tổ chức khác nhau trong nhà trường; và
  • Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo.

Các nội dung được thảo luận trong hội thảo bao gồm:

  • Tầm nhìn và chiến lược của một trường đại học.
  • Tổ chức của một trường đại học.
  • Các kỹ thuật quản lý
  • Thảo luận sâu về các quan tâm chung và các trường hợp cụ thể.

Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn Equatorial, số 242 Đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 và 30 tháng 3 năm 2004.

Danh sách các thành viên tham gia hội thảo


 

.

Syndicate content