HỘI THẢO GIẢNG DẠY TUYỆT HẢO

 

Hội thảo tại Đại học Shu-Te, Đài Loan

(Seminar on Teaching Excellence at Shu-Te, Taiwan, March 20, 2007)

 Trình bày tại Hội thảo (Presentation of CEMD)

Những người tham gia (Participants)

Trao đổi trong giờ giải lao (Exchange and discussions in the break time)

  Thảo luận trao đổi tại Hội thảo (Open discussion - Q & A Session)

 

Thăm viếng và học tập về Đất nước con người Đài Loan (Visiting and learning about Country and People)

 

.

Syndicate content