KỸ NĂNG GIÁM SÁT - SUPERVISION SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc làm việc với chủ đề này những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:

 • Nâng cao năng lực giám sát cho những nhà quản lý trưc tiếp. 

Thời gian: 6 - 10 buổi

Chương trình:

 • Khái niệm về giám sát
 • Những hình thức giám sát
 • Giá trị và lợi ích của giám sát
 • Giám sát và quản lý
 • Chức năng của giám sát
 • Những tiếp cận khác nhau đối với việc giám sát
 • Xây dựng mối quan hệ giám sát
 • Bốn giai đoạn giám sát
 • Ghi chép việc giám sát
 • Giám sát từ xa

.

Syndicate content