KỸ NĂNG BÁN HÀNG - SELLING SKILLS

Mục tiêu: Kết thúc khóa học này, những người tham gia sẽ có khả năng tốt hơn trong:

 • Xác định được nhiệm vụ của việc bán hàng và những phẩm chất cần có của một nhân viên bán hàng tốt.

 • Giải thích được lý do mua hàng của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng tới việc mua hàng.

 • Làm chủ quy trình bán hàng và những kỹ thuật cần thiết trong từng giai đoạn của quy trình bán hàng chuyên nghiệp

 • Phát triển các thái độ cần thiết và các kỹ năng truyền đạt cho việc bán hàng hiệu quả

Thời gian:  6 đến 10 buổi

 

Chương trình:

 

 • Sự nghiệp của người bán hàng

 • Tâm lý bán hàng: Tại sao người ta mua

 • Truyền đạt để xây dựng quan hệ

 • Kiến thức của người bán hàng

 • Dự báo khách hàng tiềm năng

 • Chuẩn bị cho cuộc gặp để bán hàng (Pre-approach)

 • Chọn lựa cẩn thận phương pháp trình bày để sử dụng

 • Bắt đầu việc trình bày một cách chiến lược

 • Các yếu tố của việc trình bày bán hàng

 • Giải quyết với những chống đối của khách hàng

 • Kết thúc

 • Trở thành người bán hàng giỏi hơn

.

Syndicate content