TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 8 năm 2012, CEMD tiến hành lớp Đào tạo Nâng cao Năng lực Giảng viên Thực hành cho các giảng viên thực hành khối dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines tại Xí nghiệp...

Hoạt động

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN

Các hoạt động đào tạo và phát triển được chú trọng vào nâng cao năng lực làm việc hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, và người lao động trong các tổ chức hiện đại của thế kỷ 21. Các hoạt động đào tạo và phát triển được tiến hành dưới hai hình thức: (1) Các chương trình theo chứng chỉ chung, và (2) Các chương trình được thiết kế và thực hiện cụ thể cho từng tổ chức.

 • Các chương trình theo chứng chỉ chung:
  • Các chương trình theo chứng chỉ chung được thiết kế để phát triển các năng lực và kỹ năng thông qua việc học tập trên lớp với giảng viên và tương tác qua lại với học viên.
  • Các chương trình đào tạo theo chứng chỉ chung theo đuổi việc phát triển các kỹ năng ứng dụng phù hợp với thực tiễn và khám phá những cách thức sáng tạo để đáp ứng những thách thức to lớn của quản trị và lãnh đạo trong môi trường kinh doanh hiện đại.
 • Các chương trình thiết kế riêng cho các công ty, tổ chức:
  • Các chương trình thiết kế riêng được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các cá nhân và các tổ chức,
  • Các chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn cho việc đưa các kiến thức và kỹ năng hiện đại vào những môi trường làm việc cụ thể,
  • Thông thường, các chương trình này gắn liền với các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chúng theo sau các hoạt động tư vấn nhằm thực hiện các ý đồ phát triển tổ chức và các cá nhân.

Các chương trình đào tạo và phát triển của CEMD tập trung vào phát triển các kỹ năng và năng lực làm việc hiện đại của các tổ chức của thế kỷ 21. Các chương trình này được phân thành 5 mảng chính:

 1. Các kỹ năng lãnh đạo và quản lý
 2. Các kỹ năng kinh doanh
 3. Quản lý Nhân lực hiện đại
 4. Cai quản công ty (corporate governance)
 5. Năng lực giảng dạy cho giảng viên đại học và các nhà đào tạo

 

Kỹ năng lãnh đạo & Quản lý

Quản lý nhân lực chuyên nghiệp

 
VNET
Cộng đồng vì sự tuyệt hảo trong giảng dạy (Vietnamese for Excellent Teaching - VNET) là nhóm tập hợp các giảng viên đại học có khát vọng giảng dạy tốt. Nhóm được hình thành từ sáng kiến của các giảng viên trẻ của đại học Kinh tế TP.HCM tham gia các khóa học về nâng cao năng lực giảng dạy của CEMD nhằm để cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận, và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển năng lực giảng dạy của mỗi cá nhân qua đó hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của người Giảng viên Đại học.
 
Hàng tháng, các thành viên VNET tổ chức các buổi thảo luận và các hoạt động đều đặn nhằm phát triển năng lực tư duy và các kỹ năng cần thiết giúp cho mỗi thành viên sống tốt hơn, giảng dạy tốt hơn, và hạnh phúc hơn trong cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Các buổi thảo luận và trao đổi của VNET chú trọng vào tìm hiểu những xu hướng, quan điểm phát triển của giáo dục đại học hiện đại, phát triển các kỹ năng cần thiết của giảng viên đại học, nâng cao năng lực trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, và giải quyết các vấn đề mà các thành viên gặp phải trong thực tiễn giảng dạy của cá nhân.
TƯ VẤN & CHUYỂN GIAO

Các hoạt động Tư vấn và Chuyển giao Kiến thức được chú trọng vào việc phát triển tổ chức, phát triển quản trị, và phát triển kinh doanh.

Các hoạt động tư vấn và Chuyển giao kiến thức chú trọng vào việc hỗ trợ và làm dễ dàng việc đổi mới, phát triển các đơn vị, các hoạt động thông qua phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa kiến thức hiện đại và một sự hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận hành. Tiếp cận được CEMD sử dụng là Tư vấn quá trình (process consulting) trên cở sở tiếp cận với sự tham gia (participative approach).

Tư vấn quá trình trên cơ sở tiếp cận với sự tham gia được sử dụng vì những lý do sau:

 • Nhà tư vấn có những năng lực mạnh về lý thuyết, công cụ, và phương pháp để tìm hiểu, phân tích, hỗ trợ và làm dễ dàng quá trình một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nhà tư vấn không thể hiểu sâu sắc các hoạt động của tổ chức bằng chính các thành viên đầy tâm huyết, hiểu biết về chuyên môn, các hoạt động kinh doanh và tận tâm với sự phát triển của đơn vị.
 • Các thành viên của đơn vị hiểu các hoạt động của mình nhưng có thể có cái nhìn không khách quan do hệ thống hoạt động hiện tại, hoặc có thể quá chú trọng vào những hoạt động hiện tại mà không nhìn tới những vấn đề dài hạn hơn.
 • Do vậy, sự kết hợp, hợp tác giữa nhà tư vấn và những cán bộ chủ chốt của đơn vị sẽ tạo  ra một phối hợp tốt cho việc thu thập thông tin, phân tích, chẩn đoán và đề ra các giải pháp một cách khách quan có cơ sở khoa học vững chắc đồng thời bảo đảm sự phù hợp với thực tế kinh doanh đa dạng, sinh động và linh hoạt của đơn vị.

Tư vấn quá trình trên cơ sở tiếp cận với sự tham gia đảm bảo:

 • Quá trình thu thập thông tin, phân tích, chẩn đoán, và đề ra các giải pháp tận dụng được ý kiến, kinh nghiệm, hiểu biết của mọi người, cho phép có được những cái nhìn toàn diện, hệ thống về hoạt động.
 • Sự tham gia của các thành viên sẽ bảo đảm những phân tích, chẩn đoán, và đề ra các giải pháp được thực hiện là công bằng, toàn diện, và sát thực với thực tế sinh động và đa dạng của công ty có sự mở rộng quyền tự chủ cao cho các đơn vị thành viên và người lao động.
 • Tiếp cận với sự tham gia còn làm cho những người tham gia có trách nhiệm trong quá trình, bảo đảm họ hiểu những vấn đề và giải pháp được đề ra và thực hiện nó vì đó là giải pháp do chính họ đề ra. Khi mọi người hiểu vấn đề và giải pháp và những cơ sở để đề ra nó thì họ sẽ thực hiện nó một cách hiệu quả. Vì thế tiếp cận với sự tham gia mang lại hiệu quả rất lớn trong việc truyền đạt giải pháp tới tất cả các cấp. Tránh được việc phải tuyên truyền, giải thích theo tiếp cận từ trên xuống truyền thống trong việc thực hiên các quyết định được đề ra.
 • Quan trọng hơn, việc đổi mới và phát triển các hoạt động không phải là việc làm một lần rồi xong, mà là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong quá trình phát triển. Vì thế, phát triển năng lực thu thập thông tin, phân tích, chẩn đoán, và phát triển các giải pháp, và phát triển tư duy chiến lược cho tất cả các nhân vật chủ chốt của tổ chức là một việc làm cần thiết. Tiếp cận quá trình đựa trên sự tham gia mang lại lợi ích này. Điều này có nghĩa là khi những năng lực này được phát triển, tổ chức sẽ giảm đi những phụ thuộc vào sự tư vấn từ bên ngoài cho những hoạt động tương tự trong tương lai của mình.
NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

Nghiên cứu và Trao đổi: Tiến hành và tham gia các nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý và lãnh đạo, tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và xuất bản các công trình nghiên cứu.

 • Tích cực chủ động tổ chức và tham gia các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và giáo dục, đào tạo quản trị kinh doanh.
 • Hợp tác thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và giáo dục quản trị.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học để chia sẻ, phổ biến và chuyển giao kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và giáo dục quản trị.
 • Công bố, và xuất bản các công trình và kết quả nghiên cứu.

Home page